Home

Welcome to My New Blogging Blog

  • April 3, 2020 by

    Դասարան  5-1 Անուն, ազգանուն  Թորոսյան Նանե Նախագծերի համակարգոների անունները   Նառա Նիկողոսյան, Լիլիթ Սարգսյան, Գայանե Փարվանյան, Իվետա Ջանազյան , Թամարա Հարությունյան, Սյուզաննա  Սարգսյան,  Անահիտ Գևորգյան Նախագծերի անվանումները  Նախագծերի ձևաչափերի (դնել +/-) Ընտանեկան  ֊ Անհատական  + Ընտանեկան նախագծեր Նախագծերի անվանումները  Առցանց ուսուցումը ընտանիքում Տեսակներ (դնել +/-) Տեսանյութ ֊ Ռադիոնյութ ֊ Պատում + Այլ Մասնակցելու եմ հեռավար-առցանց ուսուցման ծրագրով ուսուցչի հրապարակած առաջադրանքներին, առցանց պարապմունքներին (դնել +/-) Մայրենի + Մաթեմատիկա + Անգլերեն… Read more

  • Մաթեմատիկա

    February 25, 2020 by

    Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․ 20/40 ոչ 5/6 96 / 182 ոչ ½ 4/3 = 12/36 21/10 =   105/50 Ասացե՛ք․ թե ինչու՞ են իրար հավասար հետևյալ կոտորակները 2/5 և  8/20 2:8=4,5:20=4,4=4 8/13 և   24/39 8:24=3,13:39=3 1/3, 5/4, 5/6, 12/48 կոտորակների փոխարեն գրեք 24 հայտարար ունեցող և նրանց հավասար… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started